Kinh tế địa phương

Ưu tiên đầu tư các dự án mang tính liên kết vùng

Ưu tiên đầu tư các dự án mang tính liên kết vùng

Việc hoàn thành tuyến đường ven biển sẽ kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với vùng Đông Nam Bộ và đặc biệt TP. Hồ Chí Minh, góp phần đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế cho toàn vùng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8