Kinh tế địa phương

Đồng Nai: Giao doanh nghiệp giải bài toán hỗ trợ người lao động

Đồng Nai: Giao doanh nghiệp giải bài toán hỗ trợ người lao động

Kể từ khi tỉnh Đồng Nai giao quyền tự chủ cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thì hơn 426.000 người lao động đã quay lại làm việc.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8