Thuế suất tối thiểu toàn cầu: Việt Nam nên giành quyền đánh thuế và bổ sung ưu đãi

Thuế suất tối thiểu toàn cầu: Việt Nam nên giành quyền đánh thuế và bổ sung ưu đãi

Thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD là vấn đề mới và khó đối với tất cả các nước khi triển khai. Hiện Việt Nam đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng các giải pháp liên quan đến Trụ cột 2.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8