HUFI: Bế giảng Khóa tập huấn về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên

HUFI: Bế giảng Khóa tập huấn về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) phối hợp với Hội đồng cố vấn khởi nghiệp Quốc gia VSMA tổ chức lớp TOT đào tạo giảng viên nguồn về KN Đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên HUFI.

Mới nhất
1 2 3 4