Để bắt đầu khởi nghiệp, bạn cần học cách chấp nhận rủi ro

Để bắt đầu khởi nghiệp, bạn cần học cách chấp nhận rủi ro

Quán quân Khởi nghiệp cùng Kawai 2021 Hoàng Minh Tâm chia sẻ: “Nếu khởi nghiệp chỉ cần đam mê, thì chặng đường đến với thành công đã không gian truân nhiều như vậy”.

Mới nhất
1 2 3