Khoa Học - Công nghệ

Doanh nghiệp công nghệ số và mục tiêu chuyển đổi số quốc gia

Doanh nghiệp công nghệ số và mục tiêu chuyển đổi số quốc gia

Để chuyển đổi số thực chất, hiệu quả, đối với những doanh nghiệp công nghệ số cần nỗ lực hơn nữa khi đóng vai trò nòng cốt để đem tới các sản phẩm, dịch vụ số cho người sử dụng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
Xe