Xe - Công nghệ

FPT Smart Cloud cam kết phát triển bền vững với Green Cloud

FPT Smart Cloud cam kết phát triển bền vững với Green Cloud

FPT Smart Cloud hợp tác triển khai giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZéro cho toàn bộ hệ sinh thái hơn 80 sản phẩm dịch vụ, đồng hành cùng Chính phủ và DN trong mục tiêu Net-Zero 2050.

Mới nhất
2 3 4 5 6 7 8 9
Xe