Chủ đề: Đại biểu Quốc hội chuyên trách

Đại biểu Quốc hội chuyên trách, cập nhật vào ngày: 15:44, 23/05/2024

1 2

ĐIỂM BÁO NGÀY 22/5: Chuyển đổi nhà tái định cư bị bỏ hoang

Việc chuyển mục đích sử dụng nhà ở tại các khu tái định cư chưa sử dụng sang nhà ở xã hội được cho là một giải pháp hay, song vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc.