Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2015 - 2020: Dấu ấn đổi mới và phát triển

Diendandoanhnghiep.vn Dưới sự lãnh đạo của TW, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN, cùng sự nỗ lực toàn hệ thống, Đảng bộ VietinBank đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lễ trao Quyết định hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng

Lễ trao Quyết định hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng

Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Trong quá trình xây dựng và phát triển, những thành tựu và bước đi vượt bậc của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) luôn gắn liền với sự lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng. Qua 9 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, VietinBank không ngừng lớn mạnh cả về thế và lực, trở thành một trong những lá cờ đầu của các doanh nghiệp Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng 

Tiếp nối truyền thống, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nền nếp, bài bản các mặt công tác, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy Khối, NHNN về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển doanh nghiệp nhà nước và công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VietinBank đã ban hành 107 Nghị quyết, 11 chương trình hành động, 68 kết luận, 59 quy định, 88 hướng dẫn, 85 kế hoạch, 3.468 quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn và gắn sát với tình hình của ngân hàng.

Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2 và Cờ Thi đua của Chính phủ cho VietinBank nhân kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển

Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2 và Cờ Thi đua của Chính phủ cho VietinBank nhân kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển

“Xuyên suốt thành công của VietinBank trong thời gian qua là sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy đảng mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Ban Cán sự Đảng NHNN và sự chuyển mình trong nhận thức, tư duy của BTV, BCH Đảng bộ, cấp ủy các cấp và toàn bộ đảng viên, cán bộ trong Đảng bộ VietinBank. Chính từ sự nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng, giai đoạn 2015 - 2020, Đảng ủy VietinBank đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank vững mạnh về “chính trị - tư tưởng - tổ chức”; chủ động nắm bắt diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong hoạt động, không ngừng đổi mới, sáng tạo triển khai quyết liệt và có kết quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình, giải pháp của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch kinh doanh trung hạn” – ông Thọ chia sẻ.

Với mục tiêu không ngừng đổi mới và phát triển, trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng ủy VietinBank tập trung lãnh đạo tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đảng bộ Khối DNTW trao tặng Đảng bộ VietinBank cờ thi đua xuất sắc

Đảng bộ Khối DNTW trao tặng Đảng bộ VietinBank cờ thi đua xuất sắc

VietinBank chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ; cơ cấu khách hàng chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs. Đảng ủy VietinBank chỉ đạo hệ thống tập trung vốn phát triển nền kinh tế, cụ thể vào các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án trọng điểm quốc gia, những lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên, khuyến khích, giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. VietinBank tiếp tục giữ vững vai trò là ngân hàng tiên phong thực hiện các chính sách của Chính phủ và NHNN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đặc biệt, Đảng ủy VietinBank tập trung đưa việc thực hiện Nghị quyết của Đảng đi vào chiều sâu; gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Nội quy lao động, Văn hóa doanh nghiệp.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, VietinBank còn tiên phong trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thành tựu được ghi nhận

Với những nỗ lực đã thể hiện, nhiều năm liền VietinBank nằm trong nhóm dẫn đầu ngành Ngân hàng về tổng tài sản, lợi nhuận kinh doanh, nợ xấu thấp nhất; đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội. VietinBank đã 8 lần trong danh sách TOP 500 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất trên thế giới, trong đó là ngân hàng Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp vào Top 300; 15 năm liên tiếp được trao danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam; năm 2020 là năm thứ 9 liên tiếp có mặt trong danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

VietinBank đi đầu trong công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng

VietinBank đi đầu trong công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng

Với kết quả lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong hệ thống VietinBank đã vinh dự nhận 39 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 43 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 15 Cờ thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các địa phương, danh hiệu của các định chế tài chính quốc tế trao tặng. Đặc biệt, năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, VietinBank vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) và Cờ Thi đua của Chính phủ.

VietinBank luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội

VietinBank luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội

Đại hội X của Đảng bộ VietinBank tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Năm 2020 là năm cuối VietinBank thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020. Chuẩn bị và tạo đà cho việc triển khai thành công Chiến lược phát triển 10 năm (2021 - 2030) và kế hoạch trung hạn 2021 - 2023. Việc xác định đúng đắn về thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ quyết định sự phát triển mạnh mẽ, bền vững và vươn mình hội nhập quốc tế của VietinBank. Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Đại hội X của Đảng bộ có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng bộ cũng như toàn hệ thống VietinBank vững bước tiến lên.

Đảng bộ VietinBank có 91 tổ chức đảng trực thuộc trải dài khắp 3 miền Bắc- Trung- Nam và gần 4.800 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VietinBank đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị,
kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và NHNN; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tăng cường công tác xây dựng Đảng.
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2015 - 2020: Dấu ấn đổi mới và phát triển tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1664149694 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1664149694 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7