Tổng kết 02 Khóa Đào tạo cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tác động xã hội

Tổng kết 02 Khóa Đào tạo cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tác động xã hội

Sau 02 khóa, 6 mentor xuất sắc được lựa chọn để tham gia Chương trình coaching cho các dự án startup về tạo tác động xã hội kéo dài trong khoảng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 15/10 tới.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8