Chủ đề: Đấu giá đất Thủ Thiêm

Đấu giá đất Thủ Thiêm, cập nhật vào ngày: 05:21, 26/06/2024

1 2 3 4

ĐIỂM BÁO NGÀY 26/6: Hỗ trợ doanh nghiệp lớn mạnh

Theo dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mà Bộ Tài chính đang triển khai lấy ý kiến, mức thuế mới được đề xuất đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là 15 - 17% thay vì ở mức 20% như hiện hành.