Phương tiện lưu thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận như thế nào?

Phương tiện lưu thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận như thế nào?

Nhằm phục vụ cho người dân về quên ăn Tết, UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất phương án lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo đề xuất của Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
M&A