Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Tây Trang: Phấn đấu hoàn thành thủ tục trình Chính phủ tháng 12/2022

Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Tây Trang: Phấn đấu hoàn thành thủ tục trình Chính phủ tháng 12/2022

Đây là khẳng định của ông Trần Thanh Kiên – Giám đốc Sở GTVT Điện Biên sau khi Chính phủ có Công văn giao Điện Biên dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Tây Trang, giai đoạn 1 theo phương thức (PPP).

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8