Đủ lý do "chậm" tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đủ lý do "chậm" tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Bên cạnh nhiều nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công thì thiếu VLXD, thiếu vốn đối ứng do không đấu giá được đất, thiếu tiền giải phóng mặt bằng… cũng đang là bài toán nan giải.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8