Đầu tư - Chứng khoán

8 dự án khu công nghiệp đang gấp rút triển khai, GVR sẽ sớm hưởng lợi

8 dự án khu công nghiệp đang gấp rút triển khai, GVR sẽ sớm hưởng lợi

Cổ phiếu GVR -Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - đang được giới đầu tư chú ý, do doanh thu và lợi nhuận đến từ 2 mảng kinh doanh cốt lõi là cao su và cho thuê khu công nghiệp (KCN).

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8