Đầu tư - Chứng khoán

25/4: Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng phiên thứ hai

25/4: Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng phiên thứ hai

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phiên đấu thầu vàng miếng thứ hai sau khi nghỉ một ngày kể từ phiên đấu thầu lần thứ nhất (23/4) trong năm 2024.

Mới nhất
3 4 5 6 7 8 9 10