Chủ đề: Dịch bệnh Covid-19

Dịch bệnh Covid-19, cập nhật vào ngày: 15:30, 29/11/2021

1 2

Hải Phòng - Hải Dương: Phủ rộng tiêm vaccine cho học đường

Hải Phòng và Hải Dương đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi để tạo "tấm lá chắn" bảo vệ, hạn chế thấp nhất dịch bệnh bùng phát, lây lan trong môi trường giáo dục.