Bancassurance: Quy định cần phù hợp thực tế hoạt động kinh doanh

Bancassurance: Quy định cần phù hợp thực tế hoạt động kinh doanh

Theo góp ý của VCCI về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, cần đảm bảo sự linh hoạt, chủ động và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của từng tổ chức tín dụng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8