Tái cấu trúc thị trường bảo hiểm: Tuân thủ và chủ động gỡ khó

Tái cấu trúc thị trường bảo hiểm: Tuân thủ và chủ động gỡ khó

Thống kê quý I/2024, trong 17 công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động trên thị trường chỉ có 3 công ty có tăng trưởng doanh thu phí mới còn 14 công ty đều giảm mạnh.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8