Chủ đề: Diễn đàn Bất động sản Miền Trung 2022

Diễn đàn Bất động sản Miền Trung, cập nhật vào ngày: 09:02, 01/02/2023

1 2

Đi tìm "thần tài" thực sự trong quan niệm dân gian Việt Nam

Tại Việt Nam những năm gần đây, ngày 10/1 âm lịch được cho là ngày vía Thần Tài, mua vàng sẽ mang lại may mắn, tài lộc. Tuy nhiên, Chuyên gia Hoàng Triệu Hải cho rằng đó không phải là tín ngưỡng đúng.