KINH TẾ CUỐI TUẦN: Nhà thầu đường dây tải điện “kêu cứu”

KINH TẾ CUỐI TUẦN: Nhà thầu đường dây tải điện “kêu cứu”

Các hợp đồng đấu thầu theo đơn giá cố định, trong khi công trình bị kéo dài thời gian thi công, giá cả vật tư lại tăng vọt nhưng không được bù giá, nhà thầu phải chịu thiệt hại.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8