Điều gì thôi thúc khách hàng chuyển kênh khi mua sắm từ các nhà bán lẻ đa kênh?

Điều gì thôi thúc khách hàng chuyển kênh khi mua sắm từ các nhà bán lẻ đa kênh?

Hành vi chuyển kênh của khách hàng trong kỷ nguyên cách mạng kỹ thuật số đang ngày càng trở nên phức tạp và khó nắm bắt.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
M&A