Việt Nam sẽ xuất siêu khoảng 2 tỷ USD năm 2021

Việt Nam sẽ xuất siêu khoảng 2 tỷ USD năm 2021

Nhập siêu hàng hóa trong tháng 5 lên tới 2 tỷ USD, nhưng chủ yếu là nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, và tiêu dùng trong nước nên chưa có gì đáng ngại.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8