Chủ đề: Điện mặt trời mái nhà

Điện mặt trời mái nhà, cập nhật vào ngày: 21:33, 07/12/2023

1 2 3 4 5 6

Giá bán điện điều chỉnh còn 5 bậc, 98% hộ dùng điện sẽ trả ít tiền hơn

Theo ông Đỗ Thắng Hải, phương án giá sinh hoạt theo 5 bậc sẽ phân bổ chi phí đến từng nhóm khách hàng sử dụng, giúp hạn chế một phần tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa