Tiếp bài Công ty Power Queen ở Nghệ An: Giao dịch hàng tỉ đồng nhưng doanh thu kiểu cho có?

Tiếp bài Công ty Power Queen ở Nghệ An: Giao dịch hàng tỉ đồng nhưng doanh thu kiểu cho có?

Đăng ký 22 ngành, nghề kinh doanh, trong đó buôn bán thực phẩm được ngành chức năng cấp mã số chính 4632 cho Công ty Cổ phần Power Queen Việt Nam hoạt động khi doanh nghiệp này thành lập từ năm 2019.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h