THƯƠNG HIỆU VIỆT ĐÃ... HẾT "VIỆT" (Kỳ 3): P/S "bán mình" tưởng mất hoá ra được, ngỡ được mà lại mất!

THƯƠNG HIỆU VIỆT ĐÃ... HẾT "VIỆT" (Kỳ 3): P/S "bán mình" tưởng mất hoá ra được, ngỡ được mà lại mất!

Mặc dù thực sự không mất đi thương hiệu, nhưng P/S - niềm tự hào của hàng tiêu dùng Việt, là một dấu ấn khó có thể phai mờ đã giã biệt với quyền sở hữu Việt Nam mong manh cuối cùng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8