Intel làm gì để vượt qua các đối thủ vào năm 2025?

Intel làm gì để vượt qua các đối thủ vào năm 2025?

Intel đã vạch ra lộ trình mở rộng hoạt động kinh doanh xưởng đúc mới và công nghệ để vượt qua các đối thủ như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) và Samsung vào năm 2025.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8