Vinamilk tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2021”

Vinamilk tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2021”

Mới đây, Tạp chí Forbes Việt Nam đã công bố “Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất 2021” lần thứ 9, Vinamilk tiếp tục đứng trong Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu và đứng đầu lĩnh vực Hàng tiêu dùng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8