Doanh nghiệp khoa học - công nghệ khó tiếp cận chính sách ưu đãi

Doanh nghiệp khoa học - công nghệ khó tiếp cận chính sách ưu đãi

Rất nhiều chính sách ưu đãi được đưa ra cho doanh nghiệp khoa học – công nghệ (KHCN), thế nhưng nhiều năm qua, chính sách thì cứ lơ lửng mà các doanh nghiệp KHCN vẫn dài cổ chờ tiếp cận.

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12