Ùn tắc nông sản biên giới: Tăng cường liên kết vùng trồng và nhà máy

Ùn tắc nông sản biên giới: Tăng cường liên kết vùng trồng và nhà máy

Chuyên gia đánh giá, vấn đề lớn nhất là làm thế nào đảm bảo liên kết vùng trồng và nhà máy, đảm bảo số lượng và chất lượng nguyên liệu vào nhà máy.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8