Doanh nghiệp tăng cường liên kết phát triển logistics vùng ĐBSCL

Doanh nghiệp tăng cường liên kết phát triển logistics vùng ĐBSCL

Theo đó, các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp cần tranh thủ chủ trương, chính sách về liên kết vùng để tạo sự kết nối thực chất về nguồn hàng và hoạt động logistics.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8