Lấy "sức kéo" đầu tư công thúc đẩy doanh nghiệp thương mại 5G

Lấy "sức kéo" đầu tư công thúc đẩy doanh nghiệp thương mại 5G

Sự phát triển của 5G sẽ đẩy nhanh quá trình tích hợp, ứng dụng và thương mại hóa các công nghệ cao, công nghệ mới góp phần tạo ra nhiều doanh nghiệp mới, mô hình kinh doanh mới. 

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8