Gạo Việt "thừa thắng xông lên", doanh nghiệp vẫn "dè chừng"

Gạo Việt "thừa thắng xông lên", doanh nghiệp vẫn "dè chừng"

11 tháng, xuất khẩu gạo đạt 7,8 triệu tấn, với mức tăng kỷ lục về giá trị đạt 4,4 tỉ USD. Dự báo cả năm sẽ lập kỷ lục cả về khối lượng và kim ngạch với 8,3-8,4 triệu tấn và 4,7- 4,8 tỷ USD.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8