Đề xuất đầu tư dự án cung cấp khí LNG tại Thái Bình

Đề xuất đầu tư dự án cung cấp khí LNG tại Thái Bình

PVGas vừa đề xuất với tỉnh Thái Bình phương án cấp khí LNG cho Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình, hộ tiêu thụ công nghiệp tại địa bàn tỉnh.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8