Thị trường lao động tiềm năng của ESG

Thị trường lao động tiềm năng của ESG

Chữ S trong ESG là Social, là trách nhiệm xã hội. Sử dụng lao động là người khuyết tật vừa có được nguồn nhân lực lớn chưa được khai thác nhiều, vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12