Doanh nghiệp cần chú ý gì về giao dịch liên kết trong năm 2023 đầy biến động?

Doanh nghiệp cần chú ý gì về giao dịch liên kết trong năm 2023 đầy biến động?

Để ứng phó trước nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro trong năm 2023, các tập đoàn đa quốc gia cần chủ động rà soát hoạt động kinh doanh, bao gồm các vấn đề giao dịch liên kết.

Mới nhất
6 7 8 9 10 11 12 13