Hà Nội triển khai 5 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

Hà Nội triển khai 5 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

Thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp, Chủ tịch Hà Nội giao các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai 5 nhiệm vụ tháo gỡ.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8