Sản xuất công nghiệp “lao dốc” tháng đầu năm do đâu?

Sản xuất công nghiệp “lao dốc” tháng đầu năm do đâu?

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2023 ước giảm 14,6% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước và giảm ở 30 địa phương trên phạm vi cả nước.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8