Ngành hàng không đang cần "trợ thở"

Ngành hàng không đang cần "trợ thở"

Theo PGS,TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: Nếu không được hỗ trợ, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với rủi ro thanh khoản, thậm chí dẫn đến tình trạng kiệt quệ tài chính.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8