Hải Phòng: Kiên quyết hoàn thành GPMB dự án Bắc Sông Cấm trong tháng 6/2022

Hải Phòng: Kiên quyết hoàn thành GPMB dự án Bắc Sông Cấm trong tháng 6/2022

Hải Phòng sẽ tập trung giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm hoàn thành trong tháng 6/2022.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8