Doanh nhân trẻ Hải Phòng sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trong năm 2020

Doanh nhân trẻ Hải Phòng sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trong năm 2020

Năm 2019 là một năm ghi dấu ấn đậm nét của Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng trên nhiều “mặt trận”. Thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng sẽ đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại.

Mới nhất