Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Để bảo vệ mình cũng như doanh nghiệp, người tiêu dùng cần có ý thức trong việc mua bán, không nên mua hàng tại các địa chỉ không rõ xuất xứ hàng hóa, không rõ địa chỉ kinh doanh.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8