Văn hóa đặc biệt trong “đế chế” gia đình Merck

Văn hóa đặc biệt trong “đế chế” gia đình Merck

Qua nhiều thế kỷ, sự gắn kết mạnh mẽ của gia đình, sứ mệnh và các giá trị đã định hướng và định hình Merck.

Mới nhất
7 8 9 10 11 12 13 14