Cần nền tảng để ứng dụng smart city

Cần nền tảng để ứng dụng smart city

Hiện nay, tiềm năng Blockchain và ứng dụng vào smart city được rất nhiều chính quyền thành phố, chính phủ các nước trên thế giới quan tâm.

Mới nhất