Phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao

Phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao

Nguồn nhân lực logistics Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu đổi mới cả về chất và lượng, đòi hỏi cần chiến lược cụ thể hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi dịch vụ toàn cầu.

Mới nhất