Chủ tịch CMC: “Nền kinh tế số đang là cơ hội của Việt Nam”

Chủ tịch CMC: “Nền kinh tế số đang là cơ hội của Việt Nam”

Chủ tịch CMC cho rằng, để phát triển kinh tế số tại Việt Nam, cần coi hạ tầng Cloud (đám mây) là hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế số.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8