Nặng lòng với quê hương

Nặng lòng với quê hương

Doanh nhân ông Bùi Trọng Tấn - TGĐ Công ty CP KLB luôn nặng lòng với quê hương, nỗ lực sát cánh cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Mới nhất
2 3 4 5 6 7 8 9
Ấn phẩm