Khó khăn hoàn thiện tiêu chuẩn nhà máy gạo hữu cơ

Khó khăn hoàn thiện tiêu chuẩn nhà máy gạo hữu cơ

Doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ nhưng mấy năm nay chưa có nhà máy chưa đạt tiêu chuẩn.

Mới nhất
6 7 8 9 10 11 12 13