D2D góp sức cùng địa phương chống dịch Covid-19

D2D góp sức cùng địa phương chống dịch Covid-19

“Sự an toàn của cán bộ công nhân viên, khách hàng, cộng đồng và góp sức cùng địa phương chống dịch Covid-19 là điều D2D quan tâm nhất và ưu tiên nguồn lực".

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8