Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đồng tổ chức Giải Golf Thủ Đức Open lần thứ I năm 2022

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đồng tổ chức Giải Golf Thủ Đức Open lần thứ I năm 2022

Giải Golf Thủ Đức Open lần thứ I năm 2022 với mục đích vận động chăm lo cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8