Đại hội Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam nhiệm kỳ VII (2023-2028)

Đại hội Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam nhiệm kỳ VII (2023-2028)

Ngày 17/3, được sự cho phép của Bộ Nội vụ, căn cứ điều lệ hoạt động, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ VII (2023-2028) tại Phú Quốc, Kiên Giang.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8