Hải Phòng: Kiểm tra, xử lý doanh nghiệp xây tường bao, lấp kênh thuỷ lợi

Hải Phòng: Kiểm tra, xử lý doanh nghiệp xây tường bao, lấp kênh thuỷ lợi

UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND huyện An Lão cùng các sở, ngành kiểm tra, xử lý thông tin Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh việc doanh nghiệp xây tường bao, lấp kênh thuỷ lợi.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h