Chủ đề: Donbass

Donbass, cập nhật vào ngày: 06:05, 26/06/2024

1 2 3

ĐIỂM BÁO NGÀY 26/6: Hỗ trợ doanh nghiệp lớn mạnh

Theo dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mà Bộ Tài chính đang triển khai lấy ý kiến, mức thuế mới được đề xuất đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là 15 - 17% thay vì ở mức 20% như hiện hành.