Doanh nghiệp Đà Nẵng chật vật “níu chân” người lao động

Doanh nghiệp Đà Nẵng chật vật “níu chân” người lao động

Để đảm bảo số lượng nhân công phục vụ sản xuất, nhiều doanh nghiệp trêm địa bàn TP Đà Nẵng chấp nhận giảm doanh thu nhằm bảo đảm nguồn thu nhập “níu chân” người lao động.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8