THỦ TƯỚNG VÀ DOANH NGHIỆP 2022: Tận dụng FTA thúc đẩy xuất khẩu và tiêu dùng nội địa

THỦ TƯỚNG VÀ DOANH NGHIỆP 2022: Tận dụng FTA thúc đẩy xuất khẩu và tiêu dùng nội địa

Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt các FTA đã ký kết để tăng tốc sản xuất, xuất khẩu và đẩy mạnh tiêu thụ trong nước; tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu nông sản và lương thực.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8