Đồng hành cùng doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh

Đồng hành cùng doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh đã có nhiều bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, qua đó có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8