Hải Phòng: Gỡ khó cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Hải Phòng: Gỡ khó cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

TP Hải Phòng đang xây dựng một số khu nhà xã hội phục vụ người lao động, giải quyết các vấn đề về thủ tục hành chính, ANTT, đảm bảo thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải.

Mới nhất
3 4 5 6 7 8 9 10