“Đồng Khởi khởi nghiệp”

Diendandoanhnghiep.vn Bến Tre được biết đến là một trong những địa phương của cả nước đi tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp.

Phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre là một sáng kiến của ban lãnh đạo tỉnh đã được áp dụng từ nhiều năm qua, thông qua Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre. Phong trào đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh Bến Tre và chỉ đạo nhận rộng tới các địa phương khác.

p/Phong trào “Đồng Khởi khởi nghiệp” cần được nhân rộng sang các địa phương khác trong cả nước.

Phong trào “Đồng Khởi khởi nghiệp” cần được nhân rộng sang các địa phương khác trong cả nước.

Tiên phong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Với mục tiêu khơi dậy tinh thần lập nghiệp, khởi nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre được thiết kế gồm 03 nội dung cốt lõi gồm: Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp với chủ đề “Đồng Khởi khởi nghiệp” được xây dựng với mong muốn khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, tính năng động, sáng tạo trong sản xuất, lao động của mọi người dân Bến Tre; Chương trình phát triển các loại hình doanh nghiệp, tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể ổn định sản xuất và nâng dần quy mô, chất lượng, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới hoạt động theo chuỗi giá trị; Khởi nghiệp thoát nghèo hay tạo sinh kế bền vững cho người nghèo tỉnh Bến Tre, với mục tiêu khơi dậy tính tự lực mưu sinh trong nhân dân, trong đó tạo điều kiện cho người nghèo, người cận nghèo biết biến những suy nghĩ, ý tưởng làm ăn, sản xuất thành hiện thực để tự thoát nghèo cho bản thân. Và để triển khai thực hiện Chương trình này, Bến Tre đã thành lập Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bến Tre vào tháng 6/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh Bến Tre, đặc biệt là chủ trương xây dựng hệ thống sinh thái khởi nghiệp, với phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là tư duy rất mới, xóa bỏ lối mòn trong quản lý điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn trong phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh. Tinh thần này rất đáng hoan nghênh và cần được nhân rộng sang các địa phương khác trong cả nước.

Quả ngọt sau hơn 03 năm thực hiện

Có thể nói, qua hơn 03 năm nỗ lực, quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực chất trong việc kiến tạo môi trường khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương được duy trì thường xuyên, kịp thời phản ánh kết quả, cũng như kiến nghị, đề xuất với ngành chức năng để tháo gỡ những khó khăn đưa hoạt động khởi nghiệp gần dân và doanh nghiệp, sát thực tế hơn. Nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện, xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả trong việc truyền thông và hỗ trợ khởi nghiệp; số doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập mới từ các dự án khởi nghiệp được hỗ trợ, bồi dưỡng ngày càng nhiều... Điều đó, khẳng định Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp của do Tỉnh ủy Bến Tre phát động và chỉ đạo thực hiện đã đi đúng hướng và hiệu quả, thực chất.

Bến Tre phấn đấu đến năm 2020, thành lập 500 doanh nghiệp khởi nghiệp, thành lập mới 2.500 doanh nghiệp các loại; mỗi năm có 5.000 đến 7.000 hộ cá thể mới; đến 2020 gấp đôi số hộ cá thể năm 2015.

Thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã tổ chức 03 cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh, 10 cuộc thi cấp huyện; bồi dưỡng, giới thiệu các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp nông nghiệp do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức, Cuộc thi Khởi nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Cuộc thi khởi nghiệp do VCCI tổ chức. Kết quả, có nhiều ý tưởng, dự án đạt giải thưởng cao, trong đó: 01 giải Nhì cuộc thi khởi nghiệp Quốc gia do VCCI tổ chức; 01 giải Nhất và 01 giải Nhì cuộc thi do BSA tổ chức;....

Hoạt động truyền thông khởi nghiệp trong học sinh các trường học được quan tâm thực hiện, 100% trường trung học phổ thông (THPT) đã triển khai môn học “Tìm hiểu kinh doanh” tích hợp vào một số môn học như: công nghệ, hoạt động giáo dục hướng nghiệp để giảng dạy. Một số trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm thiết thực cho học sinh, như: Tổ chức Seed To Table (Nhật Bản) đã tài trợ chuyển giao công nghệ trồng rau hữu cơ tại Trường THPT Lương Thế Vinh (Thạnh Phú) và THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Mỏ Cày Nam), đã góp phần xây dựng được mô hình giáo dục khởi nghiệp trải nghiệm thực tế, hiệu quả; hành trình “Ươm mầm khởi nghiệp tuổi trẻ xứ Dừa” được tổ chức tại tất cả các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh... Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre triển khai Đề án “Tôi chọn nghề” với hoạt động ngoại khóa cho học sinh tham quan thực tế, gặp gỡ các doanh nhân để hình thành ý tưởng khởi nghiệp khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Xây dựng Bến Tre thành “địa phương khởi nghiệp”

Với những kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, thời gian qua, Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre đang nỗ lực để phấn đấu xây dựng Bến Tre thành “địa phương khởi nghiệp”, đẩy mạnh khởi nghiệp dựa vào tài nguyên bản địa, ứng dụng khoa học và công nghệ gắn với thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” để tận dụng lợi thế và nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Tỉnh cũng tiếp tục tạo lập môi trường khởi nghiệp thông thoáng, tạo điều kiện cho khởi nghiệp sáng tạo phát triển dựa trên nền tảng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh, phát huy vai trò của các tổ chức trong cộng đồng khởi nghiệp.

Những mục tiêu mà Bến Tre đặt ra trong năm 2019, đó là thành lập mới 7.000 hộ kinh doanh cá thể; phát triển mới 700 doanh nghiệp, thành lập mới 30 HTX, 103 THT... đồng thời thành lập Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre, nòng cốt là thành viên Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Bến Tre. Tổ chức 01 cuộc thi tìm kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2019; mỗi huyện, thành phố đều tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp cấp huyện. Phấn đấu vận động Quỹ đầu tư khởi nghiệp tỉnh Bến Tre đạt 30 tỷ đồng...

Có thể nói, với những bước đi bài bản, đúng hướng và phù hợp với định hướng của “Chính phủ kiến tạo” và những mục tiêu, giải pháp mà tỉnh đặt ra trong năm 2019 - được xác định là năm “tăng tốc tạo bứt phá” của tỉnh Bến Tre, phấn đấu đưa Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp đi vào thực chất. Với sự năng động, sáng tạo, đổi mới của lãnh đạo tỉnh, cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, Bến Tre sẽ sớm trở thành một trong những “Địa phương khởi nghiệp” đi đầu trong cả nước - là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp trong việc đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên bản đồ khởi nghiệp quốc gia trong thời gian tới.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết “Đồng Khởi khởi nghiệp” tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624097095 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624097095 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7