Chủ đề: DỰ ÁN ĐÁNG SỐNG

DỰ ÁN ĐÁNG SỐNG, cập nhật vào ngày: 03:12, 02/10/2022

1 2 3

Vì sao doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu liên tục kêu càng bán, càng lỗ?

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu liên tục kêu càng bán, càng lỗ vì mức chiết khấu thấp, vậy câu hỏi là nguyên nhân của sự việc và giải pháp cho vấn đề này là gì?