Chủ đề: Dự án nhà ở thương mại

Dự án nhà ở thương mại, cập nhật vào ngày: 19:30, 28/09/2022

Quy hoạch tổng thể và "tọa độ" đồng nhịp với đường cao tốc

Quy hoạch tổng thể quốc gia phải dựa trên khung mang tính chất nền tảng đó là quy hoạch hạ tầng. Tuy vậy, nếu chỉ riêng đường cao tốc thì cũng chưa thể đảm bảo được hiệu quả tốt nhất.