Chủ đề: du lịch 2023

du lịch 2023, cập nhật vào ngày: 21:52, 06/12/2023

1 2 3 4 5 6

ĐIỂM BÁO NGÀY 06/12: Khơi thông nguồn lực cho điện khí LNG

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhiệt điện khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) theo Quyhoạch điện VIII tại Việt Nam, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý khơi thông nguồn lực đầu tư.