Xây dựng vòng du lịch vàng giữa Trung Quốc và Việt Nam

Xây dựng vòng du lịch vàng giữa Trung Quốc và Việt Nam

Tuyến du lịch “2 quốc gia – 6 điểm đến" mở ra kỳ vọng khôi phục hoạt động du lịch bình thường giữa hai nước, góp phần tạo ra sức hút mới đối với khách du lịch cả hai quốc gia.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8